Přihláška na pracovní den Sekce nemocničních lékárníků ČFS ČLS JEP

Titul

Vaše jméno *


Členské číslo ČLnK

Vyplňte, prosím, jste-li členy Komory a chcete automaticky připsat body do celoživotního vzdělávání. Bez čísla Vám bohužel body připsat nechat nemůžeme.

Váš e-mail *

Vaše pracoviště *
Místo pro případnou poznámku

Kliknutím na tlačítko níže přihlášku odešlete. Poté se Vám zobrazí potvrzovací stránka.
Do 24 hodin byste měli obdržet na emailovou adresu automaticky vygenerovaný email s potvrzením.